اینوتولز - تفکر طراحی و نوآوری سانا

ارائه ابزار طراحی کسب‌وکار و استراتژی نوآوری

ارائه ابزار طراحی کسب‌وکار و استراتژی نوآوری

اینوتولز مجموعه‌ای فعال در زمینه‌ی طراحی کسب‌وکار و استراتژی نوآوری می‌باشد.

بازدیدهای اخیر