ای بیمه

سامانه صدور بیمه

سامانه صدور بیمه

ای بیمه یک سامانه بیمه در کشور است که در حال حاضر تحت عنوان الکتروبیمه نوین توسط بیمه نوین ارائه گردیده است.

بنیان‌گذاران
سید محمد رضا موسوی افتخاری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سید محمد رضا موسوی افتخاری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر