بادبان - تجارت الکترونیک چهار برگ

شتابدهنده تخصصی دریایی

شتابدهنده تخصصی دریایی

شتابدهنده ی بادبان در مرداد ماه ۱۳۹۸ با هدف توسعه فناوری های دریایی در منطقه، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سرمایه گذاری گروه مهد تجارت گستران عطار ایجاد گردید. رسالت این مجموعه حمایت از هسته های فناور دریایی و ارائه خدمات تجاری سازی به کسب و کارهای نوپا است. چشم انداز بادبان را می توان در دو عنوان خلاصه نمود: ایجاد بزرگ ترین مرکز کارآفرینی و توسعه فناوری های دریایی در منطقه و ایفای نقش مرجع قابل اعتماد صاحبان سرمایه جهت مشارکت در پروژه های حوزه دریایی

جذب سرمایه
گروه عطار
بازدیدهای اخیر