عکس پروفایل بازده

بازده

مرجع محتوای خبری، تحلیلی بازار سرمایه

عکس پروفایل بازده

بازده

مرجع محتوای خبری، تحلیلی بازار سرمایه

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ

جذب سرمایه

دریافت خدمات شتابدهی