بازرگانی پگاه - بازرگانی صنایع لبنی ایران

صادرات فرآورده های لبنی

صادرات فرآورده های لبنی

شرکت بازرگانی صنایع لبنی ایران به عنوان بازوی پگاه برای واردات و تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز این شرکت تاسیس شده است و امور مربوط به توزیع و صادرات محصولات این شرکت را هم بر عهده دارد.

اعضا هیئت مدیره
یغمور قلی زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر