بازما

بازار اینترنتی - زنجیره‌ای متخصصان ایران
تجارت

بازار اینترنتی - زنجیره‌ای متخصصان ایران

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
ایستگاه صادرات
افراک
بازدیدهای اخیر