باشگاه نوآوری نیترو

مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت

مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت

نقش‌ها
مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
تلفن نیترو
آدرس باشگاه نوآوری نیترو
ایران، تهران، تهران
نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، باشگاه نوآوری نیترو
باشگاه نوآوری نیترو
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
توسعه رشد معنا
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر