بافت پلاست ماشین

پتروشیمی - پایین دستی

پتروشیمی - پایین دستی

شرکت بافت پلاست ماشین به تولید بنر، فلکسی و چادر کانتینر می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر