بانا - بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده

شتابدهنده حوزه‌ منابع انسانی

شتابدهنده حوزه‌ منابع انسانی

شتابدهنده تلنت بانا (Bana Talent Accelerator) با عنوان رسمی «بانیان اندیشه‌های نوآورانه آینده» از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را به عنوان یکی از نهادهای مصمم در حوزه آموزش مهارت‌های نرم و توسعه منابع انسانی آغاز نمودمحوریت فعالیت‌های شتابدهنده بانا در حوزه‌ منابع انسانی بوده و با طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی متنوع از قبیل دوره شتابدهی، انواع بوت‌کمپ و کارگاه‌های آموزشی، در مسیر توانمندسازی و تأمین نیروهای فعلی و آینده‌ سازمان‌ها قدم برمی‌دارد.

بازدیدهای اخیر