بانک رفاه

خدمات بانکی
خدمات مالی: بانکداری: بانک ها

خدمات بانکی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی عام
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
زیرمجموعه ها
رفاتک
بازوی سرمایه گذاری
افراک
بازدیدهای اخیر