بانک سرمایه

ارائه خدمات مالی و بانکی
خدمات مالی: بانکداری

ارائه خدمات مالی و بانکی

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: بانک یا موسسه مالی
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
تلفن دفتر مرکزی
نشانی دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34
رایانامه
اعضا هیئت مدیره
سید جواد وطن پور سواد کوهی
عضو هیئت مدیره
محسن ملکی
عضو هیئت مدیره
سید مرتضی پور مرعشی
رئیس هیئت مدیره
سید حسین رضوی نائینی
عضو هیئت مدیره
فرج الله قدمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر