بانک سینا

ارائه خدمات مالی و بانکی
خدمات مالی: بانکداری

ارائه خدمات مالی و بانکی

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: بانک یا موسسه مالی
شکل تمرکز: عمومی
اطلاعات تماس
تلفن پاسخگوی مشتریان
نشانی شعبه مرکزی
ایران، تهران، تهران
تهران خیابان استاد مطهری، شماره 187
اعضا هیئت مدیره
هادی آقا بابایی
عضو هیئت مدیره
مهدی رزمی
عضو هیئت مدیره
جعفر صفایی مزید
رئیس هیئت مدیره
مجتبی هادی
عضو هیئت مدیره
غلامرضا فتحعلی زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر