بانک صادرات

خدمات مالی و بانکی

خدمات مالی و بانکی

اطلاعات تماس
تلفن ساختمان مرکزی
تلفن پاسخگویی
فکس اداره روابط عمومی
سامانه دریافت پیامک
نشانی روابط عمومی
ایران، تهران، تهران
تهران، خیابان سمیه، مابین بهار و مفتح، پلاک 85
رایانامه
اعضا هیئت مدیره
رضا صدیق
مدیر عامل
محسن سیفی کفشگری
عضو هیئت مدیره
محمدرضا حسین زاده
عضو هیئت مدیره
امیر یوسفیان
عضو هیئت مدیره
سید ضیاء ایمانی
مدیر عامل
یاسر مرادی
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر