عکس پروفایل بانک ملت

بانک ملت (شرکت بانک ملت)

ارائه خدمات مالی و بانکداری

عکس پروفایل بانک ملت

بانک ملت (شرکت بانک ملت)

ارائه خدمات مالی و بانکداری

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی عام
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

اطلاعات تماس

مرکز ارتباطات بانک ملت - تهران
مرکز ارتباطات بانک ملت - شهرستان
رایانامه

اعضا هیئت مدیره

زیرمجموعه ها