بانک ملی - شرکت بانک ملی

ارائه خدمات مالی و بانکداری
خدمات مالی: بانکداری: بانک ها

ارائه خدمات مالی و بانکداری

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی عام
نوع مالکیت: دولتی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
اطلاعات تماس
تلفنخانه
مرکز ارتباط مردمی
ادارات مرکزی بانک ملی
ایران، تهران، تهران
خیابان فردوسی، ادارات مرکزی بانک ملی ایران
سایت اصلی
رایانامه
اعضا هیئت مدیره
صمد عزیزنژاد
عضو هیئت مدیره
حسن مونسان
عضو هیئت مدیره
سیدفرید موسوی
عضو هیئت مدیره
کاووس ایرج‌پور
عضو هیئت مدیره
ناصر شاهباز
عضو هیئت مدیره
عباس شفیعی
رئیس هیئت مدیره
محمدرضا فرزین
مدیر عامل
زیرمجموعه ها
فینوداد
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر