عکس پروفایل بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

ارائه خدمات بانکی و سرمایه گذاری

عکس پروفایل بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد

ارائه خدمات بانکی و سرمایه گذاری

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: بزرگ (بیش از 100 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

زیرمجموعه ها