بانک کارآفرین

خدمات مالی و بانکی
خدمات مالی: بانکداری

خدمات مالی و بانکی

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: بانک یا موسسه مالی
شکل تمرکز: تخصصی
اطلاعات تماس
مرکز ارتباط
نشانی
ایران، تهران، تهران
خیابان ولیعصر، رو به روی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره ۹۷
اعضا هیئت مدیره
مسعود شریفات
عضو هیئت مدیره
فرشاد محمد پور
عضو هیئت مدیره
مهدی سیف علیشاهی
عضو هیئت مدیره
احمد بهاروندی
عضو هیئت مدیره
محمدرضا خرسند
رئیس هیئت مدیره
افراک
بازدیدهای اخیر