بایوپچ

زخمپوش سازگار با محیط غیر شیمیایی
سلامت: درمان: مواد مصرفی پزشکی

زخمپوش سازگار با محیط غیر شیمیایی

زخم‌پوش‌های غیر شیمیایی بر اساس فرمول‌های خاص، اشکال بدنی و کاربردهای مختلف تولید شده و با تابش اشعه گاما استریل می‌شوند. این محصول به دلیل عدم توجیه اقتصادی، از چرخه شتابدهی خارج شد.

فعالیت این شرکت از تاریخ 1399/12/29 متوقف شده است.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی
دریافت خدمات شتابدهی
شتابدهنده پرتقال
بازدیدهای اخیر