عکس پروفایل بایوپچ

بایوپچ

زخمپوش سازگار با محیط غیر شیمیایی

عکس پروفایل بایوپچ

بایوپچ

زخمپوش سازگار با محیط غیر شیمیایی

زخمپوش سازگار با محیط غیر شیمیایی

زخم‌پوش‌های غیر شیمیایی بر اساس فرمول‌های خاص، اشکال بدنی و کاربردهای مختلف تولید شده و با تابش اشعه گاما استریل می‌شوند. این محصول به دلیل عدم توجیه اقتصادی، از چرخه شتابدهی خارج شد.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی