بدر تجهیز ایرانیان

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شریف ، خیابان دانش ، بلوار پژوهش ، پلاک 0 ، طبقه همکف

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

اعضا هیئت مدیره
علیرضا مهدویان
مدیر عامل
عطیه روحانی
رئیس هیئت مدیره
محمد حسین مهدویان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر