برنا صنعت توس

تولید در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی

تولید در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و نیروگاهی

اعضا هیئت مدیره
حمید علی خانی
مدیر عامل
امین ممتحن
رئیس هیئت مدیره
مهدی شیرقاضی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر