برنا پویش سازان هوشمند آریایی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، فارس، شیراز
شهرک بزرگ صنعتی شیراز ، خیابان نوبنیاد ، کوچه 2300 ، واحد اول ، سمت راست

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
سجاد کبیر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر