بصیر اندیشان بینا تدبیر

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، بوشهر، بوشهر
محله فاز 1 منطقه ویژه، خیابان بوشهر-برازجان (ب خلیج فارس)، خیابان سایت منطقه ویژه اقتصادی، پلاک 0، طبقه همکف

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
مجتبی احمدی
مدیر عامل
زهرا احمدی
رئیس هیئت مدیره
محمد احمدی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر