بنیان مرصوص دامون

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان طالقانی بین مفتح وبهار روبروی بیمارستان 502 ارتش نبش ک طالبیان پلاک 1 طبقه 6

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
دامون نوری حصار
عضو هیئت مدیره
مرضیه براتی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر