بهفالب

راهکار فرآیندکاوی
خدمات حرفه ای: مشاوره مدیریت

راهکار فرآیندکاوی

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
افراک
بازدیدهای اخیر