عکس پروفایل به پویش

به پویش (به پویش ایرانیان آسیا)

راهکارهای نرم افزاری و پردازش تصویری

عکس پروفایل به پویش

به پویش (به پویش ایرانیان آسیا)

راهکارهای نرم افزاری و پردازش تصویری

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

بنیان‌گذاران

جذب سرمایه