بومرنگ - مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا

جمع آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان فناوری

جمع آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان فناوری

بومرنگ یک واسطه نوآوری و فناوری است. این مجموعه ایجاد شده است تا به عنوان بازوی تخصصی و اجرایی در کنار صنایع و کارخانه‌ها قرار گیرد و با ارائه خدمات و مشاوره‌های فنی و اقتصادی مرتبط، به آن‌ها کمک نماید تا هوشمندانه و هدفمند به شبکه وسیع شرکت‌‌های دانش‌‌بنیان و فناور متصل شوند و مسائل و نیازهای فنی خود را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت رفع نمایند.

اعضا هیئت مدیره
مهدی متقیان
مدیر عامل
احمد صلواتی
رئیس هیئت مدیره
علی متقیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر