بُندا لَب - شرکت شتابدهنده زیست فناوری بُن‌دا

شتابدهنده تخصصی در حوزه بیوتکتولوژِی
سلامت
کشاورزی

شتابدهنده تخصصی در حوزه بیوتکتولوژِی

بندالب به ارائه خدماتی مانند: سرمایه اولیه، تیم سازی، مربی گری، شبکه سازی، آزمایشگاه، کارگاه آموزشی، فضای کار اشتراکی می پردازد.

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
بزرگراه نیایش غرب به شرق ، نرسیده به خروجی کردستان جنوب ، شهرک فجر، ضلع غربی مسجد ، مرکز نوآوری بن دا ، طبقه همکف، شتابدهنده بن‌دا لب
سایت اصلی
رایانامه
بنیان‌گذاران
مرکز نوآوری بن دا
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مریم سادات صفوی
مدیر عامل
هادی باقری
کارمندان
عباس موسوی
مدیر آزمایشگاه
فائزه شیراوند
کارشناس آزمایشگاه
علی رضاییان
کارشناس ارشد کنترل پروژه
شیما مرادی
مدیر فنی
مریم کریم‌ زاده
کارشناس شبکه سازی و ارتباطات بن‌دا لب
شتابدهی
تعداد:
1 - 10 از 17
بازدیدهای اخیر