بیتا پلیمر فردانگر

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، خمینی شهر
دانشگاه صنعتی ، خیابان 14 ، خیابان 12 ، پلاک 124 ، ساختمان فن آفرین 1 ، طبقه همکف

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
امیرمسعود رضائی فر
احمد گلی خوراسگانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر