عکس پروفایل بیتل

بیتل

ارسال پیام‌های صوتی و متنی به مشتریان

عکس پروفایل بیتل

بیتل

ارسال پیام‌های صوتی و متنی به مشتریان

ارسال پیام‌های صوتی و متنی به مشتریان

ارائه کننده امکانات گسترده برای ارسال انواع پیام های صوتی و متنی. این خدمات شامل پیامک صوتی، پیامک متنی و کد یک بار مصرف برای مصارف امنیتی هستند.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی

دریافت خدمات شتابدهی