بیتل

ارسال پیام‌های صوتی و متنی به مشتریان
تبلیغات، بازاریابی و فروش: پلتفرم انتشار تبلیغات

ارسال پیام‌های صوتی و متنی به مشتریان

ارائه کننده امکانات گسترده برای ارسال انواع پیام های صوتی و متنی. این خدمات شامل پیامک صوتی، پیامک متنی و کد یک بار مصرف برای مصارف امنیتی هستند.

نقش‌ها
کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: خدماتی
دریافت خدمات شتابدهی
آراتل
بازدیدهای اخیر