بیدک - توسعه کسب و کار جاوید بیدک

بستر ابری ساخت و مدیریت فروشگاه اینترنتی

بستر ابری ساخت و مدیریت فروشگاه اینترنتی

بیدک یک راهکار کلی برای فروش در اینترنت است. مجموعه‌ای از ابزارها، کانال‌های فروش و راهکارهای حمل و پرداخت که در اختیار فروشگاه قرار می‌گیرند. بستری ابری که قابلیت ساخت و مدیریت فروشگاه اینترنتی بدون دانش فنی را برای افرادی که محصولی برای فروش دارند فراهم می‌کند و آن‌ها می‌توانند هم‌زمان محصول خود را در کانال‌های مختلف فروخته و از طریق بیدک مدیریت کنند.

بنیان‌گذاران
صادق سرابی
بنیان‌گذار
اشکان عیوق
بنیان‌گذار
مجتبی عقیلی بهنام
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
صادق سرابی
مدیر عامل
جذب سرمایه
کارایا
بازدیدهای اخیر