بیرکا مارکت

سوپرمارکت و سوپر میوه آنلاین

سوپرمارکت و سوپر میوه آنلاین

شرکت فناوران تدبیر پردازش ویستا با راه اندازی سوپرمارکت آنلاین با نام بیرکا از پاییز سال 99 فعالیت خود را در شهر تبریز و مراغه به صورت همزمان شروع نموده است.

بنیان‌گذاران
محمود افسردلیر
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمود افسردلیر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر