عکس پروفایل بیلدزآپ

بیلدزآپ (بلند پایگان شهر یاد)

شتابدهنده تخصصی

عکس پروفایل بیلدزآپ

بیلدزآپ (بلند پایگان شهر یاد)

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی

شتابدهنده تخصصی در حوزه اکوسیستم ساختمان و زیرساخت

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: سرمایه گذار خطرپذیر
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
تلفن همراه
مرکز نوآوری مهندسی و ساخت (بیلدزآپ)
ایران، تهران، تهران، منطقه 7
تهران- خیابان شهید مطهری- پلاک 22
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

اعضا هیئت مدیره

شتابدهی

سازمان ها یا نهادهای بالادستی