بیمه دنا

پلتفرم ارائه خدمات بیمه

پلتفرم ارائه خدمات بیمه

بیمه دنا پلتفرم ارائه مشاوره آنلاین، استعلام و مقایسه انواع رشته های بیمه ای از شرکت های بیمه ای موجود در ایران می باشد.

بنیان‌گذاران
محمدرحیم عادلی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
محمدرحیم عادلی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر