بیمه مارکت

پلتفرم خرید آنلاین انواع بیمه نامه درمانی

پلتفرم خرید آنلاین انواع بیمه نامه درمانی

بیمه مارکت با لحاظ کردن ویژگی های خدمت ارائه شده از سوی شرکت های بیمه ای و در نظر گرفتن شرایط ویژه ی اشخاص، از میان انبوه بیمه نامه هایی که برای گزینش و انتخاب وجود دارد، گزینه های معدودی را پیشنهاد می دهد تا انتخاب آسان تر و مطمئن تر گردد.

بنیان‌گذاران
شیما جندقی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
شیما جندقی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر