بیمیت

وب سایت و اپلیکیشن مقایسه و انتخاب وخرید بیمه نامه
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
فارابی، جنب پل عابر، گذر کلانتر کوچه پلاک 72

وب سایت و اپلیکیشن مقایسه و انتخاب وخرید بیمه نامه

بیمیت، وب سایت واپلیکیشن مقایسه و انتخاب وخرید بیمه نامه است. کاربران بازرسی می توانند با مقایسه سطح کیفیت شرکتهای بیمه و قیمت وپوششهای بیمه ای آگاهانه به خرید بیمه مورد نظر خود اقدام نمایند.

بنیان‌گذاران
احد حسنی توانا
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
احد حسنی توانا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر