بین المللی روان ساز صنعت بهینه کاران

پتروشیمی - پایین دستی

پتروشیمی - پایین دستی

شرکت بین المللی روان ساز صنعت بهینه کاران به تولید مکمل سوخت، حلال های آلی و هیدروکربن های سنگین می پردازد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر