بیوول

ترکیبات پروبیوتیک مشتق از مخمر

ترکیبات پروبیوتیک مشتق از مخمر

تولید خوراک بهینه‌ی دام با استفاده از مخمرها. تامین حداکثر انرژی از حداقل خوراک، افزایش وزن، کاهش ضریب تبدیل، تقویت سیستم ایمنی و سیستم گوارش طیور.

اطلاعات تماس
دفتر
ایران، تهران، تهران
بزرگراه نیایش غرب به شرق ، نرسیده به خروجی کردستان جنوب ، شهرک فجر، ضلع غربی مسجد ، مرکز نوآوری بن دا ، طبقه همکف، شتابدهنده بن‌دا لب
بنیان‌گذاران
النا ولیجانیان
بنیان‌گذار
شیما مرادی
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
بازدیدهای اخیر