بی کارت

هوش مصنوعی: سیستم های هوشمند

بی کارت یک سوپر اپلیکیشن خدمات مالی و شهری به همراه یک کارت هوشمند و مجهز به سنسور اثر انگشت به کاربران ارائه می دهد که این کارت ها به لحاظ ابعاد، ضخامت و وزن کاملا مشابه سایر کارت های بانکی می باشد اما در باطن تفاوت های بنیادی ای دارند. این کارت تنها با نزدیکی به دستگاه های پذیرنده ( دستگاه POS و یا پذیرنده موبایلی ) فعال می شود و با قرار دادن انگشت بر روی سنسور مربوطه، عملیات پردازش و تایید هویت انجام می شود و نتیجه تراکنش به طرفین معامله اطلاع داده می شود.

دریافت خدمات شتابدهی
انار
بازدیدهای اخیر