تامین مالی جمعی کانیپتو

جذب سرمایه‌های خرد به سمت معادن با استفاده از فناوری بلاکچین با هدف توسعه بازار سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، فعال‌سازی و توسعه معادن غیرفعال و نیمه‌فعال و توسعه سیستم نظارت بر سرمایه.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر