تاک - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ستاد هوشمند سازی کشاورزی

شبکه اجتماعی کشاورزی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ادمین سایت
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل اله، باغ کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، دفتر تاک
سایت اصلی
رایانامه

شبکه اجتماعی کشاورزی

تاک ، اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که بهره برداران بخش کشاورزی و سایر کاربران می توانند با استفاده از آن تمام خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و در سریعترین زمان دریافت نمایند.

بازدیدهای اخیر