عکس پروفایل تایتن

تایتن

تولید گرافت های مصنوعی برای ترمیم تاندون

عکس پروفایل تایتن

تایتن

تولید گرافت های مصنوعی برای ترمیم تاندون

تولید گرافت های مصنوعی برای ترمیم تاندون

Titen یک استارتاپ نوآورانه است که توسط متخصصان مهندسی بافت تاندون (TTE) با هدف تولید گرافت های مصنوعی برای ترمیم تاندون بر اساس تکنیک داربست که منحصر به فرد و جدید است، ایجاد شده است.

نقش‌ها

کسب‌وکار
نوع کسب و کار: سهامی خاص ، استارتاپ
نوع مالکیت: خصوصی
اندازه: کوچک (تا 20 نفر)
نوع فعالیت: تولیدی

دریافت خدمات شتابدهی