تترا - توسعه تفکر روش آفرین

اندیشگاه حکمرانی

اندیشگاه حکمرانی

اطلاعات تماس
وبسایت تترا
اعضا هیئت مدیره
احمد پورحیدر
مدیر عامل
امیر رودی
رئیس هیئت مدیره
سیدعلی رضوی
عضو هیئت مدیره
از مهر 1398
زیرمجموعه ها
طبایع
زیرمجموعه
اکوموتیو
زیرمجموعه
بلینک
زیرمجموعه
بازدیدهای اخیر