تجدید بنا و توسعه کیش

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، هرمزگان، بندرعباس
جزیره کیش، شهرک صنعتی شماره 6 ، قطعه 21

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
احمد قوام ملکی
مدیر عامل
علیرضا قوام ملکی
رئیس هیئت مدیره
حامد قوام ملکی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر