تحقیق و توسعه یسنا پارس

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اعضا هیئت مدیره
مریم امامدادی
رئیس هیئت مدیره
امین زیوری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر