تحقیق گستران احسان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، شهریار
اندیشه، فاز سه، خیابان شهید مطهری، خ همای شرقی، پ 6

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
ژنوس برزگران
رئیس هیئت مدیره
سارا نوزاد گلی کند
بازدیدهای اخیر