تخت گاز

محیطی جهت تسهیل در خرید و فروش خودرو و تعامل ساده تر خریداران و فروشندگان

محیطی جهت تسهیل در خرید و فروش خودرو و تعامل ساده تر خریداران و فروشندگان

هدف از راه اندازی وب سایت تخت گاز ایجاد محیطی در فضای اینترنت جهت تسهیل در امر خرید و فروش خودرو و تعامل ساده تر خریداران و فروشندگان خودرو می باشد. در حال حاضر وب سایت تخت گاز علاوه بر بخش آگهی های خودرو، دارای بخش های دیگری از جمله مقالات، توصیه های خودرویی و ویدیوهای بررسی خودرو می باشد.

بنیان‌گذاران
مهدی تائبی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی تائبی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر