تخفیف بازان

سایت تخفیف و خرید گروهی

سایت تخفیف و خرید گروهی

تخفیف بازان یک بستر فروشگاهی است که به واسطه آن داد و ستدهای تجاری توسط خدمات دهندگان با فروش کوپن در ازای خدمات یا کالا یا تجربیات خاصی صورت می پذیرد. علاوه بر این، تخفیف بازان یک چهارچوب ارائه می دهد که کاربران در آن می توانند محصولات را به صورت کوپن تحت عنوان خدمات و کالا با تخفیف تعیین شده خریداری کنند.

بنیان‌گذاران
رضا ناظمی زاده
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
رضا ناظمی زاده
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر