تدبیر سیستم ایرانیان نوین

سامانه ارائه دهنده پورتال های سازمانی و اتوماسیون اداری

سامانه ارائه دهنده پورتال های سازمانی و اتوماسیون اداری

شرکت فنی مهندسی تدبیر سیستم ایرانیان نوین فعالیت خود را از زمان تاسیس شرکت با اتکا به فناوری های نوین و با بهره گیری از آخرین بحث موارد امنیتی موجود در زمان خود با دو شاخص مهم نرم افزار های وب بنیاد و دستکتاپی روی بستر لینوکس شروع کرده است که از زمان تاسیس تا کنون موفق به جذب نیروهای متخصص در این زمینه و بهره گیری از معماری های مختص و تولید چارچوب های تخصصی در زمینه امنیت نرم افزاری شده است.

بازدیدهای اخیر