تدبیر گستران

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب وکارهای نوپا
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
شهرک غرب، زرافشان شمالی
سایت اصلی
رایانامه

سرمایه گذاری خطرپذیر بر کسب وکارهای نوپا

تدبیرگستران علاوه بر توسعه راهکارهای مبتنی بر چند بستری(مولتی پلتفرم)، تمرکز ویژه ای بر روی توسعه بازی های مدرن تعاملی داشته است. حضور موفق و تاثیرگذار در عرصه ارائه خدمات ارزش افزوده در بستر تلفن همراه یکی دیگر از نقاط عطف مجموعه تدبیر گستران در مدت فعالیت خود می باشد.

سرمایه گذاری ها
تاپ
کلیپو
اپیمی
ایران اپس
بازدیدهای اخیر