ترنجی

وبگاهی در زمینه فناوری

وبگاهی در زمینه فناوری

.ترنجی یک وبگاه در زمینه فناوری است و در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ بنیان‌گذاری شده است

بنیان‌گذاران
سینا عطایی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سینا عطایی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر